Pracovné právo
  • poskytovanie právnych rád pre zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnom práve,
  • zastupovanie v súdnych konaniach,
  • spisovanie listín o právnych úkonoch (hlavne pracovná zmluva, dohoda o hmotnej zodpovednosti, výpoveď, dohoda o skončení pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru)