Rodinné právo
  • poskytovanie právnych rád v rodinnom práve,
  • spisovanie návrhov na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode,
  • zastupovanie klientov v konaniach podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, t.j. o rozvod manželstva, o zvýšenie/zníženie výživného, o úpravu styku s mal. dieťaťom, o určenie otcovstva, o osvojenie, a pod.