Advokát

Mgr. Ing. Eva Solčanová, advokátka


Dosiahnuté vzdelanie:
  • 2004 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
  • 2005 Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (Ing.)

Prax:
  • 2004 a 2005 Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch
  • 2006 a 2008 advokátsky koncipient
  • 2008 advokát