Profil

Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v oblasti občianskeho, pozemkového, obchodného, rodinného a pracovného práva.


Advokátska kancelária kladie dôraz na odborné prístupy a flexibilitu pri riešení právnych problémov k spokojnosti klienta pri zachovaní etických zásad.REFERENCIE