Referencie

Vzhľadom na zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti mená klientov nezverejňujeme. Veríme, že oceníte diskrétnosť pri poskytovaní právnych služieb našou advokátskou kanceláriou.